Historiatimmen - Strömstad Sigill

Ulf Hansson berättar om Strömstads sigill och varifrån det kan tänkas komma. Ett är säkert - det är gammalt!

 

Media

Senast ändradtisdag, 30 januari 2018 15:55

Strömstad

lyssnaSmall